Такса участие

Таксата за участие е 120 лв. (вкл. ДДС), която трябва да бъде преведена до 15.07.2018 г.

Таксата за студенти и докторанти е 80 лв.

Всеки участник, заплатил таксата може да участва с до два доклада.

Всички такси за индивидуално и фирмено участие в Симпозиума се внасят по Банкова сметка IBAN BG89BPBI79401046139702, Банков код BIC BPBI BGSF, "Юробанк България" АД, ТУ-София, Технологии ЕООД, за ММО 2018. За издаване на фактура, посочете име и фамилия на участника в ММО 2018; име, данъчен номер, МОЛ и ЕИК по булстат на организацията.

Таксата (с увеличение 20%) може да бъде внесена и при регистрацията в гр. Созопол.

В Сборника с доклади ще бъдат включени само доклади на автори, превели таксата за участие до 15.07.2018 г. Сборникът ще бъде отпечатан до откриването на Симпозиума.