Организация и настаняване

Симпозиумът традиционно ще се проведе в Учебната спортно-оздравителна база (УСОБ) на ТУ-София в гр. Созопол.

Регистрация:10.09.2018 г. от 10:00 ч. до 19:00 ч.
Откриване на Симпозиума:11.09.2018 г. от 9:00 ч.
Доклади и дискусии:11, 12 и 13.09.2018 г.
Закриване на Симпозиума:13.09.2018 г.
Отпътуване:14.09.2018 г.

На участниците в Сипозиума, подали и заплатили таксата за участие до 15.07.2018 г., ще бъде осигурена възможност за настаняване и храна в УСОБ на ТУ-София.