Добре дошли

Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в XXVII Международен научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2017".

MMA Opening

В Симпозиума традиционно участват научни работници и специалисти, работещи в областта на метрологията и метрологичното осигуряване от Техническите университети, Българският институт по метрология, държавни и частни фирми от България, Русия, Украйна, Германия, Чехия, Турция, Румъния, Италия, Израел, Македония, Гърция и други.

Работни езици: английски, български, руски.

Сборникът с доклади ще бъде отпечатан само на английски език. Докладите, представени на работните езици ще бъдат издадени в електронен вид.

Брошурата "Първо съобщение" може да бъде свалена от тук.


История

Първият научен симпозиум "Метрология" (по-нататък – Симпозиум) се провежда през септември 1990 г. в гр. Созопол, в почивната станция на Технически университет - София. Инициатор, основоположник и пръв организатор е проф. д.т.н. Васил Д. Филев и лаборатория "Метрология” към катедра "Електроизмервателна техника" на факултет "Автоматика" при Технически университет - София.Сборник с доклади на Международния научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ"

Eтични норми при публикуване на доклади в сборника доклади на Международния научен симпозиум "Mетрология и метрологично осигуряване"

Рецензиране. Критерии за оценяване на докладите