mmo logo

XXIX Международен научен симпозиум

Метрология и Mетрологично осигуряване 2019

6-10, септември, Созопол, България

jumbotrotn

Добре дошли

Организационният Комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в XXIX Международния научен симпозиум "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2019" (XXIX МНС "ММО 2019"), който ще се проведе от 6 до 10 септември 2019 г. в гр. Созопол.

XXIX МНС "ММО 2019" се организира от Катедра "Електроизмервателна техника" и катедра "Прецизна техника и уредостроене" на Технически университет - София, Българска секция на IEEE и с участието на Български институт по метрология, Съюз на метролозите в България, Българско академично метрологично дружество и АЕЦ "Козлодуй". XXIX МНС "ММО 2019" представя най-новите постижения на метрологията и метрологичното осигуряване. Традиционни участници са научни работници и специалисти от технически университети, национални метрологични центрове, метрологични служби и лицензирани лаборатории, представители на държавни и частни фирми от България, Русия, Украйна, Германия, Чехия, Турция, Румъния, Италия, Израел, Македония, Гърция и други.

Докладите се представят и ще се публикуват на английски език. Всички доклади се рецензират. Докладите в тематичните направления на IEEE, които са преминали успешно рецензиране ще бъдат публикувани в IEEE Xplore Digital Library (индексират се в Scopus). Докладите, които не са в тематичните направления на IEEE, също се рецензират и ще бъдат публикувани в Сборник доклади на XXIX МНС "ММО 2019" и в електронен вид.

Всеки доклад се представя за участие в симпозиума на английски език, а може да бъде изнесен по избор на автора на един работните езици: английски, български или руски. Ще бъде осигурен превод от и на всеки от работните езици.

Първо съобщение за XXIX МНС "ММО 2019" можете да свалите тук.

Важни срокове

Заявка за участие и резюме 30.04.2019
Приемане на заявката 10.05.2019
Пълен текст на доклада 20.06.2019Ново
Рецензиране и приемане на доклада 30.06.2019
Такса за участие 15.07.2019
Регистрация 6.09.2019
Откриване на Симпозиума 7.09.2019
Закриване на Симпозиума 9.09.2019