Контакти

Адрес на Организационния комитет:

"МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ 2018"
Катедра "Електроизмервателна техника",
Факултет Автоматика, бл. 2
Технически университет-София,
София 1000, бул. "Св. Климент Охридски" 8

За контакти:

проф. д-р Пламен Цветков
каб. 2450 тел.: +359 882 270 098
Е-mail: tzvetkov@tu-sofia.bg

доц. д-р Иван Коджабашев
каб. 2452 тел.: +359 887 516 765
Е-mail: kodjabashev@tu-sofia.bg

Факс: +359 2 965 2896