Фирмено участие и представяне

Организационният комитет кани всички фирми и организации, заинтересовани от развитието на научните и научно-приложни дейности в областта на метрологията и метрологичното осигуряване да участват в заседанията и съпътстващите мероприятия на симпозиума. На всяка фирма се предоставят следните възможности:

  • Представяне на фирмата пред участниците в Симпозиума и публикуване на фирмен доклад с цветна рекламна страница в "Сборник доклади" на Симпозиума - 300 лв.
  • Ползване на изложбена площ до 2 кв. м. - 300 лв.
  • Представяне в уеб-страницата на Симпозиума - 100 лв.

Заявки за фирмено участие се представят до 30.05.2018 г.

На фирмите се предоставя възможност за провеждане на съпътстващи фирмени мероприятия, като финансовите условия се договарят и уреждат допълнително.

*Забележка: Посочените цени са без ДДС.